English +40 745 039 036 |  contact@registrulgenealogic.ro

Despre aplicație

Platforma Registrul Genealogic General este un produs dedicat crescătorului modern de ovine, ale cărui nevoi și sarcini complexe pot fi  susținute printr-un sistem informatic rapid, accesibil și personalizat. Aplicația are ca obiectiv ameliorarea ovinelor înscrise, prin susținerea proceselor de ierarhizare, control, analiză, optimizare automatizare și testare. De asemenea, prin introducerea datelor despre animale în aplicație pot fi eliberate documentele care atestă apartenența acestora la rasă, mai exact Certificatele de Origine.

În acest moment, în Registrul Genealogic sunt înscrise peste 2 000 000 de ovine și deservește șapte asociații conducatoare de registre din România care au ales să își administreze datele prin intermediul sistemului informatic. 

Registrul Genealogic General este o platformă online care poate fi accesată de oriunde și oricând, printr-o conexiune stabilă la internet. Platforma nu necesită instalarea și utilizarea unui program pe propriul calculator. Dat fiind specificul ei online, s-a investit foarte mult în parametrii de securitate ai datelor introduse, astfel încât aceasta este foarte sigură. Aplicația este un produs care poate suporta modificări și de ea se ocupă o echipă dinamică care îi personalizează funcționalitățile în funcție de nevoile fiecărei asociații. 

Platforma online Registrul Genealogic General validează și procesează datele introduse, automatizează și ajută asociațiile conducătoare în ameliorarea rasei și rezultatele pot fi accesate de crescători, controlori, conducători de registru și responsabili de asociație.

Avantaje utilizatori

Cresccrescatori ovineători de ovine

Crescătorii de ovine care folosesc aplicația Registrul Genealogic General au acces la o bază de date integrată și permanent actualizată cu informații despre animalele lor.  Informațiile despre evoluția fiecărui animal în parte sunt organizate în rapoarte generale iar noutățile despre starea acestora- precum rezultatele testelor și ale controalelor (e.g. cantitatea de lapte mulsă, în medie, în anul 2015) sunt accesibile extrem de ușor. De asemenea, un crescător poate vizualiza informații despre procesul ameliorării rasei animalelor sale.

 

Controlori

Controlorii au un acces mai elaborat în aplicație, putând introduce animale și informații despre acestea. De asemenea, controlorii au acces la toate rapoartele generale despre animalele pe care le au în control.

 

Conducători de registru

Conducătorii de registru au rol de administrator în aplicație, fiind cei care aprobă final introducerea în registru a animalelor. Ei pot vedea cum funcționează procesele în rasa pe care o administrează, pot genera rapoarte complexe și pot gestiona efortul de ameliorare pentru toate animalele. Nu în ultimul rând, conducătorii de registru sunt cei care emit certificatele de origine pe care le pot vizualiza si imprima, pentru a fi folosite mai departe.

 

Responsabili de asociaţie

Responsabilii de asociație au acces la baza completă de informații despre animalele incluse în asociație, fiind cei care aprobă informațiile noi incluse, fie că este vorba despre introducerea de animale sau de rezultate ale controalelor realizate.

 

Obiectiv

Aplicația conține o bază de date online, creată pentru a veni în sprijinul crescătorilor de ovine care doresc să evidențieze animalele valoroase și astfel să continue ameliorarea și testarea rasei.

icon-9Procesele de introducere, aprobare, luare la cunoștință și acționare, realizate de utilizatori specializați reprezintă mecanismul de bază al funcționării platformei.

Conducătorul de registru aprobă introducerile animalelor în registru, eliberează documentele care atestă apartenența la rasă, se ocupă de procesele pentru ameliorarea rasei.

Rezultate şi beneficii

Responsabilii asociațiilor de crescători administrează informațiile aferente asociației și le trimit spre aprobare către conducător. La rândul lor, crescătorii interoghează informații legate strict de efectivele lor: rapoarte pe categorii, rezultate control, etc.

Sistemul afisează genealogia animalului (încadrarea într-o secțiune a registrului cu număr unic de înregistrare) și generează un istoric al fiecărui animal în parte, care poate fi accesat oricând.

Cu aceste informații, sistemul calculează, realizează ierarhii și topuri aranjând animalele în funcție de performanțele lor pe diferite criterii. Animalele performante pot fi astfel identificate, realizându-se procesul de ameliorare.

Evoluţie 2013-2016

icon-4Platforma online Registrul Genealogic a evoluat începând cu anul 2013. Prima rasă de oi introdusă în aplicație a fost rasa Karakul (ACOC MOLDOOVIS Botoșani), platforma crescând de la un registru la trei până în anul 2015 și apoi până la șapte in anul 2017. În platformă au intrat pe rând, rasa Țurcana (ACO Păstorul Crișana) , rasa Rațca (ACOC Caraș Severin), rasa Țurcana (AJCO Dacia), rasa Țigaie și Merinos Transilvănean (ACOC Miorița), Rasa Tigaie Ruginie (AC de Specii Aflate în conservare) si specia caprine cu toate rasele (Caprirom).

 

În anul 2013, pentru rasa Karakul, 2-3 utilizatori foloseau aplicația simultan. În 2017, cu cele trei șapte asociații, numărul utilizatorilor care folosesc simultan aplicația ajunge la 40 (de la crescători la conducători de registru).

 

 

Aplicația este construită pentru a susține creșteri exponențiale (Obiectiv 2018 – 2 milioane de animale). Scopul este crearea unei platforme unice care să includă toate rasele de ovine din România pentru a avea aceeași perspectivă asupra convergerii obiectivelor crescătorilor și asociațiilor de crescători: controlul, testarea și ameliorarea efectivelor de animale.

Beneficiile Registrului Genealogic

  • Certificat de origine al animalelor
  • Rezultate testare și comparația acestora de la an la an
  • Rapoarte, statistici, top-uri, tendințe
  • Măsuratori de lapte, carne, lână

Zeci de utilizatori mulțumiți

Aplicația mi-a oferit toate informațiile exacte despre efectivele mele. Pot să-mi văd animalele, rezultatul controalelor și să aflu oricând stadiul în care mă aflu.

Donisan Ifrim Marian, Crescător

Contactează un reprezentant