English +40 745 039 036 |  contact@registrulgenealogic.ro

30
aug.

Regulament UE 1012 – Terminologie

Regulament UE 2016/1012

  AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 8 iunie 2016
privind condițiile zootehnice și genealogice pentru reproducție, comerț în și înafara UE, a animalelor de rasă
pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea,
comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a
anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind reproduția animalelor”)

 

Reproducție versus ameliorare

Unul dintre obiectivele regulamentului UE 2016/1012 este uniformizarea terminologiei folosite în reproducția animalelor la nivel UE, după cum este specificat în preambulul documentului, pct.9. Mă voi referi la regulamentul în limba engleză (limba oficială a documentației UE), din care provine traducerea în limba română, traducere care introduce câteva CONFUZII în terminologia românească. Acestea nu pot decât sa izoleze crescătorii și organizațiile românești pe scena UE.

Documentele (EN și RO) se găsesc la următoarele adrese:
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/213e7a66-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/213e7a66-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-ro

Cuvintele cheie ale regulamentului sunt:
breed = rasă (art.2:2);
breeding = reproducție (nedefinit, din păcate, în regulament).

Datorită faptului că „breeding” nu este definit în regulament, documentul în limba RO devine inconsistent, deoarece traduce:
breeding programme (art.2:26) = program de ameliorare;
breed society (art.2:5) = societate de ameliorare.

Traducerile de mai sus sunt GREȘITE, atât din punct de vedere literal cât și din punct de vedere zootehnic. Voi reveni asupra acestor 2 sintagme după ce voi aduce în discuție a altă sintagmă (ce intervine in definiția celor 2 de mai sus) a cărei traducere poate introduce confuzie:
breeding book (art.2:12) = registru genealogic.

Consider că traducerea „carte de rasă” este mai potrivită decât „cartea reproducției” (traducerea literală) și „registru genealogic” (traducerea curentă) deoarece:
– în secțiunea principală sunt înscrise animale de rasă pură (DOAR genealogia contează: anexa II, partea 1, cap.I, pct.1), care SUNT folosite la reproducție (art.21:1a) sau NU (preambul, pct.13);
– regulamentul folosește „register” (registru) în sintagma „breeding register” (registru de rasă) pentru managementul porcilor hibrizi (art.2:17).

Revenind la primele 2 sintagme, traducerile corecte sunt:
breeding programme = program de reproducție (mulțime de acțiuni sistematice incluzând înregistrarea, selecția, împerecherea și schimbul animalelor de reproducție și a produselor lor germinale în scopul conservării sau îmbunătățirii caracterelor dorite în populația țintă);
breed society = societate de rasă (orice structură recunoscută de autoritatea competentă în scopul desfășurării unui „program de reproducție” pe reproducători de rasă pură înscriși în „cartea de rasă” pe care o menține).

Programul de reproducție (al rasei) poate avea următoarele scopuri (art.8:3a):
– ameliorarea rasei;
– conservarea rasei;
– reconstrucția rasei;
– crearea unei rase noi.
Doar în primul caz putem vorbi despre un „program de ameliorare”.

Menținerea utilizării termenului „ameliorare” în cele 2 sintagme duce la aberații de genul:
– „societate de ameliorare” care-și propune să creeze o rasă nouă;
– „program de ameliorare” care are ca scop conservarea rasei.

Iar dacă e să fim consecvenți, traducerea:
breeding value = valoare de ameliorare
este la fel de greșită, ducând la expresii de genul „valoare de ameliorare negativă”, astfel încât:
breeding value = valoare reproductivă
surprinde corect nu numai expresia din limba engleză, ci și conceptul din zootehnie (estimare a efectului genotipului reproducătorului asupra unui caracter al urmașilor săi – art.2:16).
Așadar:
1. breed = rasă;
2. breeding = reproducție (NU ameliorare);
3. breed society = societate de rasă (NU societate de ameliorare);
4. breeding programme = program de reproducție (NU program de ameliorare);
5. breeding book = carte de rasă (NU registru genealogic).
6. breeding value = valoare reproductivă (NU valoare de ameliorare)